Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Sacotec Components Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Henkilötietoja käytetään Sacotec Components Oy:n kotisivujen kehittämiseen, viestintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen, laskutukseen, palveluiden tarjoamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö ja tietojenkäsittely

Täyttämällä kaavakkeen Sacotec Components Oy:n kotisivuilla, tai syöttämällä tietoja muuhun tämän mahdollistavaan kenttään, annat meille oikeuden käsitellä antamiasi tietoja ja olla yhteydessä sinuun kaavakkeen tai muun täyttämäsi kentän määrittämässä tarkoituksessa. Näin toimiessasi hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen rajaamiin tarkoituksiin ja selosteessa kuvatuin käytäntein.

Kun syötät tietosi uutiskirjeemme tilauskenttään, saat meiltä vahvistussähköpostin uutiskirjeen tilauksesta. Vahvistusviestin linkkiä klikkaamalla annat meille oikeuden lähettää sinulle uutiskirjeemme ja käsitellä tietojasi tämän toteuttamiseksi. Emme siis lähetä sinulle uutiskirjettämme ilman erillistä suostumusta. Tämän lisäksi voimme toteuttaa markkinointia keräämällä yritysten ja niiden henkilöstön sähköpostiosoitteita yritysten kotisivuilta, joilta henkilötiedot ovat julkisesti saatavilla. Tällaisen markkinoinnin vastaanottaja voi kieltää meitä lähettämästä hänelle markkinointia olemalla yhteydessä Sacotec Components Oy:n tietosuojavastaavaan.

Sivuston vierailijana tai rekisteriin rekisteröitynä säilytät immateriaalioikeudet meille luovuttamaasi sisältöön, jollaista voit luovuttaa meille täyttämällä kaavakkeen tai muun tietojen syöttämisen mahdollistavan kentän Sacotec Components Oy:n kotisivuilla, sen käyttämillä alustoilla (esimerkiksi palautekyselykaavake), tai uutiskirjeessä. Sivuston käyttäjänä tai rekisteröitynä vastaat siitä, että olet itse lähettämäsi sisällön tekijänoikeuden haltija. Sacotec Components Oy:llä on oikeus käyttää ja esittää tällaista sisältöä palvelunsa kehittämiseen, tuottamiseen, esittelyyn sekä markkinointiin.

Seuraavat tiedot voivat sisältyä rekisteriin. Rekisterissä ei välttämättä ole sinusta kaikkia alla mainittuja tietoja:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • työtehtävät
 • yritys/organisaatio
 • laskutustiedot ja -osoite
 • sijainti
 • IP-osoite
 • y-tunnus
 • Muut tiedot, jotka käyttäjä on itse syöttänyt lomakkeelle Sacotec Components Oy:n verkkosivuilla, lähettänyt yritykselle sosiaalisen median kanavissa tai sähköpostitse.
 • Evästeiden keräämä tieto käyttäjästä ja hänen käynneistään Sacotec Components Oy:n verkkosivuilla.

Antaessasi henkilötietoja Sacotec Components Oy:lle, tai täyttäessäsi lomakkeen Sacotec Components Oy:n kotisivuilla tai uutiskirjeessä, sitoudut luovuttamaan Sacotec Components Oy:lle paikkansapitäviä tietoja, jotka sinulla on tämän lisäksi oikeus luovuttaa.

Sacotec Components Oy säilyttää oikeuden poistaa rekisteristään henkilötietoja, joiden säilyttäminen ei ole enää tarkoituksenmukaista.

Sacotec Components Oy:n käsittelemien henkilötietojen ryhmiin (kohderyhmiin) kuuluvat yrityksen palveluista kiinnostuneet henkilöt ja organisaatiot, uutiskirjeen tilaajat ja potentiaaliset asiakkaat.

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Käyttäjän luovuttamat tiedot
 • Yritysten verkkosivuilta kerätyt tiedot
 • Sacotec Components Oy:n verkkosivujen evästeiden avulla kerätyt tiedot

Linkit Sacotec Components Oy:n kotisivuilla

Sacotec Components Oy:n kotisivut voivat sisältää linkkejä toisille sivustoille. Sacotec Components Oy ei ole vastuussa näiden sivustojen sisällöstä tai tietosuojakäytänteistä. Tästä syystä tällaisella sivustolla noudatetaan sivuston oman tietosuojaselosteen mukaisia menetelmiä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille tai kolmansille osapuolille, jotka eivät tarvitse niitä Sacotec Components Oy:n määräämän työtehtävän hoitamiseen. Poikkeuksena tähän voi olla tietojen luovuttaminen viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Sacotec Components Oy hankkii markkinoinnillisia, viestinnällisiä ja myynnillisiä palveluita Kasvu Partners Helsinki Oy:ltä, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä Sacotec Components Oy:n nimeen. Näin Kasvu Partners Helsinki Oy:llä on pääsy rekisterin sellaiseen tietosisältöön, jota yritys tarvitsee tehtävänsä hoitamiseen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi. Esimerkiksi Sacotec Components Oy:n käyttämien palveluntarjoajien palvelimet voivat sijaita EU ja ETA alueiden ulkopuolella, jolloin Sacotec Components Oy varmistaa, että palveluntarjoaja on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriin pääsevät vain Sacotec Components Oy:n erikseen valtuuttamat henkilöt. Kaikkia, joilla on pääsy tietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

Käyttäjän oikeudet

Sinulla on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tulla unohdetuksi, eli tulla poistetuksi rekisteristä ja rajoittaa tietojesi käsittelyä. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa saada siirrettyä tietosi toiseen rekisteriin. Näiden oikeuksien lisäksi, sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä, sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja vastustaa tietojesi automaattista käsittelyä.

Voit täyttää nämä oikeudet poistumalla uutiskirjeemme tilaajalistalta alla mainitulla tavalla, tai olemalla yhteydessä Sacotec Components Oy:n tietosuojavastaavaan (jos haluat että tietosi poistetaan rekisteristä kokonaan).

Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta voit estää suorapostitukset eroamalla lähetyslistalta, oli kyseessä sitten uutiskirjeemme tai erillinen markkinointi-/viestintäkampanja. Voit myös kieltää Sacotec Components Oy:tä käsittelemästä sinua koskevia tietoja suoramarkkinointiin ja pyytää tietojesi rekisteristä poistamista lähettämällä sähköpostia tietosuojavastaavallemme (tiedot tietosuojaselosteen lopussa).

Pyytäessäsi henkilötietojesi rekisteristämme poistamista tulee sinun eritellä, mistä rekisterin sovelluksista (mahdollisesti kaikista) haluat henkilötietosi poistettavan. Halutessasi lisätietoja sovelluksista, joissa tietojasi käsitellään, saat tiedon Sacotec Components Oy:n tietosuojavastaavalta.

Sacotec Components Oy säilyttää henkilötietojasi vain sen aikaa, kun tämä on aiheellista niiden käyttötarkoituksen kannalta, tai pyydät Sacotec Components Oy:tä poistamaan tai päivittämään tietosi. Voi esittää tällaisen pyynnön olemalla yhteydessä Sacotec Components Oy:n tietosuojavastaavaan (tiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen lopusta), tai uutiskirjeen tapauksessa voit poistaa tietosi rekisteristämme kunkin vastaanottamasi sähköpostin lopusta löytyvästä linkistä.

Rekisteristä poistamispyynnön esittämisen jälkeen poistamme henkilötietosi rekisteristä ensi tilassa, tai voit tilanteesta riippuen poistaa ne itse. Joka tapauksessa tietosi poistetaan rekisteristä viimeistään neljän viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Varaamme oikeuden muokata tätä tietosuojaselostetta, minkä vuoksi sivuston käyttäjän on hyvä lukea se aika-ajoin uudelleen.

Tietojen käsittely- ja keräysperuste

Käsittelemme tietojasi EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että voimme käsitellä tietojasi perustuen suostumukseesi, oikeutettuun etuumme, sopimuksiimme ja lakisääteisiin velvoitteisiin.

Tietoyhteiskuntakaaren (202 §) mukaan yrityksille on luvallista lähettää sähköistä suoramarkkinointia ilman suostumusta. Mikäli yrityksesi on listattu rekisteriimme kyseiseen lainsäädäntöön vedoten, voi markkinointia vastaanottava työntekijäsi erota kulloinkin kyseessä olevalta postituslistalta, tai kieltää markkinoinnin lähettämisen kokonaan. Rekisteröity voi erota kultakin postituslistalta jokaisen vastaanottamansa suorapostin lopusta löytyvästä linkistä. Markkinoinnin hän voi kieltää kokonaan olemalla yhteydessä Sacotec Components Oy:n tietosuojavastaavaan. Yritysten henkilöstön yhteystietoja voimme kerätä yritysten verkkosivuilta ja muista julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä.

Sacotec Components Oy säilyttää oikeuden poistaa rekisteristään henkilötietoja, joiden ei katso enää palvelevan tarkoitustaan.

Rekisterin pitäjä

Sacotec Components Oy

Y-tunnus: 3299942-9

Osoite: Sakonkatu 2,
11100 Riihimäki
FINLAND

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sacotec Components Oy:n tietosuojavastaava:

Nimi: Heikki Zitting

Sähköpostiosoite: heikki.zitting@sacotec.fi

Puhelinnumero: 0197787418