Sacotec Insinööritoimisto - heto

Insinööritoimisto

Osallistumisemme uusien tuotteiden kehittämiseen ja tarkkuusvalukappaleiden muotoiluun antaa asiakkaamme käyttöön viimeisimmän tarkkuusvalamisen osaamisen ja osakokonaisuuksien suunnittelun.

Insinööritoimistomme on valmis antamaan jo kehitystyön alkuvaiheessa panoksensa onnistuneen lopputuloksen hyväksi.

Tarjoamme kokonaispalvelua, joka koostuu seuraavista osa-alueista:

Tarkkuusvalukappaleen muotoilu

Tarkkuusvalukappaleen muotoilu voidaan aloittaa asiakkaan toimittaman mallikappaleen, ruutupaperiskitsin, 2D-piirustuksen taikka 3D-mallin pohjalta. Usein tässä vaiheessa meidän on hyvä tietää tuotteen kannalta olennaiset, tuotteen toimintaan vaikuttavat muodot ja mitat. Nämä kohdat pyritään säilyttämään mahdollisimman ennallaan ja muokkaamaan tuotteen muita kohtia, jotta hyvä tarkkuusvalukappaleen valmistettavuus toteutuisi. Tarkkuusvalukappaleen muotoilun päämääränä on tehdä kappaleesta asiakkaan vaatimukset täyttävä mutta samalla taloudellisesti valmistettava tuote. On hyvä muistaa, että lopputuotteen laatu riippuu merkittävästi asiakkaan ja valimon yhteistyön tasosta.

Koska tarkkuusvalaminen suo mahdollisuuden toteuttaa hyvinkin monimutkaisia valukappaleita, kannattaa miettiä, voisiko vielä jonkin toiminnon lisätä valettavaan kappaleeseen. Mitä vähemmän konstruktiossa on osia, sitä luotettavammin se toimii ja sitä helpommin sen valmistuskustannukset saadaan alhaisemmiksi.

Valutekninen suunnittelu

Valamisen simulointiohjelma on tarkkuusvalutuotteen muotoilijalle tärkeä työkalu valmistettavuuden toteamiseen. Protovalukappaleiden valmistamisen sijaan voidaan testata jo suunnitteluvaiheessa, kuinka tuotteen muodot ja ajateltu syöttökohta vaikuttavat valukappaleen sisäiseen laatuun. Simulointia voidaan käyttää jo kappaleen tarjousvaiheessa, mutta ennen pikamallien tai vahanpuristustyökalujen valmistamista sen käyttö on erityisen tärkeää.

Simulointi kertoo mitä todella tapahtuu valutapahtumassa muotin täyttymisen ja jähmettymisen aikana. Se auttaa täyttämään tuotteen korkeat laatuvaatimukset ja minimoimaan valmistuskustannukset.

Joustavuus

Pikavalmistus on erinomainen apuväline nopeaan tuotekehitykseen ja markkinoillepääsyyn. Myös tilanteissa, joissa ollaan epävarmoja tarkkuusvalutuotteen toimivuudesta tai kestävyydestä laitekonstruktiossa, on mahdollista valmistaa tarkkuusvalukappale hyödyntämällä pikamallitekniikoita.

Pikavalmistusmenetelmällä valmistettujen vahamallien päälle voidaan tehdä keraaminen kuori, johon sulatettu teräs kaadetaan vahan poistamisen jälkeen. Tällöin saavutetaan huomattava aikasäästö, sillä tuotantotyökalun valmistus aika jää kokonaan pois. Jokaista tarvittavaa valukappaletta varten täytyy valmistaa yksi pikamalli. Menetelmä on taloudellinen 1 – 50 kappaleelle.

Työkalusuunnittelu

Tärkein toiminto tässä vaiheessa on vahanpuristustyökalun suunnittelu. Tarkkuusvalukappaleen muotoilun ja työkalusuunnittelun välinen saumaton yhteistyö on välttämätöntä. Suunnittelussa määritetään vahatyökalun kyky tuottaa laadukkaita vahamalleja tehokkaasti.

Ennen työkalusuunnittelun aloittamista on tiedettävä arvio valmistettavien kappaleiden vuosivalmistusmäärästä. Vahatyökalun kavitioiden lukumäärä ja tietyiltä osin työkalun rakenne määräytyvät tämän perusteella. Tarkkuusvaluprosessissa on myös muita suunnittelutarpeita, esimerkiksi erilaisten kappalekiinnittimien, täsmäyspalojen tai mittatulkkien suunnittelua.

Työkaluvalmistus

Tuotantotyökalujemme valmistus tapahtuu hyviksi ja luotettaviksi todettujen työkalualihankkijoidemme toimesta 3D-mallien perusteella. Meillä on käytössämme työkaluvalmistuksen parhaimmat koneet ja alihankkijoidemme viimeisin ammattitaito.

Vahatyökalut voidaan pääsääntöisesti valmistaa alumiinista, koska vahan ruiskutuksessa käytettävät paineet ja lämpötilat ovat suhteellisen alhaiset.

Näytevalut

Jokaisesta uudesta tuotteesta valmistetaan aina ensimmäisenä näytesarja. Sen valmistamisen aikana kerätään tietoa prosessin eri vaiheista, jotta tuotantosarjojen valmistaminen olisi alusta saakka mahdollisimman tehokasta.

Näytesarjan tuotteille suoritetaan röntgenkuvaus kappaleiden laadun varmistamiseksi. Näytesarjan 3-5 kappaleelle suoritetaan piirustuksesta löytyvien mittojen mittatarkastus, ja tuloksista laaditaan asiakkaalle toimitettava mittapöytäkirja.

Ota yhteyttä

Nika Korpi

Nika Korpi

TYÖKALUSUUNNITTELU
+358 19 778 7415
nika.korpi@sacotec.fi

Ismo Tuominen

Ismo Tuominen

TIIMIPÄÄLLIKKÖ
+358 19 778 7430
Ismo.tuominen@sacotec.fi