Asiakascaset

Tarkkuusvalamisen mahdollisuudet ovat monet. Menetelmällä voidaan valmistaa hyvin monenlaisia, -kokoisia ja käyttötarkoitukseltaan vaihtelevia kappaleita.

Olemme poimineet pari palveluesimerkkiä, jotka parhaiten kuvaavat kohtaamiamme tilanteita, tarkkuusvalamisen mahdollisuuksia sekä sen erityispiirteitä.

Asiakascase: Levyvaimennin

Asiakkaan kanssa käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että heillä oli haasteita levyvaimentimen valmistamisen kanssa. Valmistus koostui levyleikkauksesta, porauksesta, hitsauksesta ja koneistamisesta. Tätä vielä mutkisti laaja materiaalivalikoima.

Tarkkuusvalaminen mahdollisti levyvaimentimen osien, tuotantovaiheiden sekä käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden vähentämisen. Insinööritoimistomme kehitti tuotetta yhdessä asiakkaan kanssa, jotta saimme kostruktion suorituskyvyltään erinomaiseksi.

Prototyyppien ja 0-sarjojen jälkeen tuotantoa laajennettiin vielä erikokoisille levyvaimentimille. Suurin osa tuoteperheen tuotteista voidaan valmistaa kokonaisuudessa tarkkuusvalamalla. Ainoastaan kaksi suurinta levyvaimenninta koneistetaan valuaihioista niiden suuren kokonsa vuoksi.

Levyvaimennin

Asiakascase: Venttiilipesä

Venttiilipesä oli meille tullessaan uusi tuote. Insinööritoimistomme teki paljon yhteystyötä tuotekehitysprosessissa yhdessä asiakkaan kanssa, jotta pesän konstruktio olisi suorituskyvyltään ja valmistettavuudeltaan erinomainen.

Tämän yhteistyön pohjalta loimme näytevaluja, joita asiakas koeajoi. Koeajojen tuloksista analysoimme oikeat askeleet kohti edellä mainittuja tavoitteita. Tämän jälkeen alkoi teollinen tuotanto, joka on käynnissä edelleen. Yhdestä valuaihiosta valmistetaan nykyisin 47 eri versiota. Versiot eroavat toisistaan koneistuksien ja käytettävän materiaalin suhteen.

Lopputuote on erittäin vaativiin olosuhteisiin tarkoitettu komponentti, jonka on läpäistävä monet tarkastukset ja testit.

Venttiilipesä

Asiakascase: Lukon osat

Tämä Case on yksi esimerkki vanhan valmistustavan modernisoinnista.

Asiakas oli valmistunut lukon osat toisella valmistustavalla, mutta he kiinnostuivat tarkkuusvalusta valmistustapana tarjoamamme tarkkuusvalukoulutuksen myötä. Insinööritoimistomme teki tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa, ja suunnittelimme tuotteen kaikki osat valmistettavaksi tarkkuusvalamalla ja lukon osista valmistettiinkin prototyyppi pikamallitekniikalla.

Pikamallilla tarkoitetaan 3D-tulostamalla tehtyä mallia, jota käytetään normaalissa tarkkuusvaluprosessissa. Tällä tekniikalla pyritään tekemään ensimmäiset prototyypit ilman perinteistä tuotantotyökalua. Tällöin asiakkaan suunnittelulle jää suurempi vapaus muuttaa konstruktiota ennen teollisen tuotannon vaihetta.

Prototyyppien testaamisen jälkeen asiakas tilasi meiltä 0-sarjan syksyllä. 0-sarjaa varten valmistimme tuotantotyökalun, jolla pystymme joustavasti vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

Lukon osat